Forskningsprosjekt


Oppfølging av smertelindrande stråleterapi med tilbod om re-bestråling

Vitenskapelig tittel:
Follow-up of pain relief radiation therapy offering re-irradiation

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi svar på effekten av standard smertelindrende strålebehandling ved metastatisk kreftsykdom slik den blir gitt i helseforetaket. Vanligvis er det ikke systematisk oppfølging av disse pasientene og effekten av behandlingen. I dette prosjektet vil det bli gjennomført telefonintervju 4-6 uker etter behandling for å kartlegge effekten. For de pasientene som opplever manglende effekt, vil det bli gitt tilbud om rebehandling etter vurdering av lege. Formålet med prosjektet er å kartlegge effekten av slik re-behandling for å vurdere om slik oppfølging bør innføres som standard.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/622 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 01.05.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torstein Hole
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SelvfinansiertForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK midt