Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Ubehandlet syfilis? En undersøkelse av behandling av syfilispasienter på Rikshospitalet fra 1880-1910

Vitenskapelig tittel:

"Ubehandlet syfilis"? En undersøkelse av behandling av syfilispasienter på Rikshospitalet fra 1880-1910Prosjektbeskrivelse:
I perioden 1891 – 1910 ble om lag 2 000 personer med syfilis innlagt ved Rikshospitalets hudavdeling. Journalene til disse pasientene ble senere gransket i to omganger (1920-tallet og 1950-tallet) Det siste prosjektet resulterte i en doktoravhandling fra 1955, som er blitt stående som «Oslo-studien om ubehandlet syfilis» og danner grunnlag for dagens kunnskap om forløp og prognose ved syfilisinfeksjoner.. Dette prosjektet er en vitenskapshistorisk undersøkelse av Oslo-studien. Vi vil gå tilbake til studiens opphav, pasientjournalene - og undersøke dels hvorvidt tvangsbruk var involvert, dels hvordan pasientene ble behandlet, og dels hvordan senere forskere har satt spor etter seg i journalen. Prosjektet er vitenskapshistorisk og baserer seg på en hermeneutisk fortolkende historisk-kritisk metode. Materialet består av journalen til ca 2000 personer, så vi vil velge ut journaler fra pasienter skrevet ut i januar og juni hvert år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1077 Prosjektstart: 30.05.2018 Prosjektslutt: 01.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo


Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst