Forskningsprosjekt


Helseplager og arbeid i kulde - en studie med data fra Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:
Health complaints and cold exposure at work - an epidemiological approach

Prosjektbeskrivelse:
Kulde er assosiert med ulike helseplager, deriblant økt forekomst av muskel- og skjelettsmerter. Det finnes få studier, så konklusjoner er vanskelige. Vi skal bruke data fra Tromsøundersøkelsen 6 og 7 (T6 og T7). Med data fra T6 skal vi beskrive hvilke helseplager ansatte som jobber i kalde omgivelser har. Det skal også sammenlignes om de som jobber i kalde omgivelser har mer muskel- og skjelettsmerter enn resten av befolkningen. Videre skal det undersøkes om eksponering for kalde omgivelser gjennom flere år fører til økt muskel- og skjelettsmerter. Her vil det kobles data fra T6 og T7, samt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Den siste delen av prosjektet skal undersøke om de som jobber i kalde omgivelser har økt smertefølsomhet. Dette skal gjøres med data fra T6. Så vidt vi vet, vil dette prosjektet være det første som studerer kulde som eksponering over tid med hensyn til muskel- og skjelettsmerter og den første større studien angående arbeid i kulde og smertefølsomhet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/382 Prosjektstart: 08.01.2018 Prosjektslutt: 07.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anje Christina Höper
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT - Norges Arktiske UniversitetForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskapelige fag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.03.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord