Forskningsprosjekt


Studier av sykdomsmekanismer ved amyotrofisk lateral sklerose

Vitenskapelig tittel:
Studies of mechanisms leading to motor-neuron dysfunction in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

Prosjektbeskrivelse:
Mekanismene som leder til at nervecellene til musklene dør ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er ikke kjent. Vårt mål er å finne potensielle terapeutiske angrepspunkt gjennom å kartlegge sykdomsmekanismen. Funn i dyremodeller og i cellelinjer fra mennesker kan tyde på at sviktende reparasjon av skader på arveanlegget (DNA) tapper cellenes energilagre. Dette kan føre til at nervecellenes kraftverk (mitokondrier) skades, og derved bidra til nerveceller dør. Vi vil i dette prosjektet undersøke om denne mekanismen er relevant ved ALS. Vi vil først undersøke om slike biokjemiske forandringer opptrer i økt grad i fibroblaster, induserte pluripotente stamceller (iPS-celler) og nerveceller fra pasienter med ALS, og om forandringene i så fall er knyttet til kjente ALS-assosierte mutasjoner. Vi vil videre undersøke om tilsvarende biokjemiske avvik finnes i ferske hvite blodceller fra personer med ALS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/479 Prosjektstart: 07.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trygve Holmøy
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjketet er finansiert av Helse Sør-ØSt gjennom doktorgradsstipend (Trygve Holmøy, prosjektnummer 2017029)

Prosjektetr har vider mottatt 500.000 kroner i støtte fra pasientorgansiasjonen ALS Norsk StøttegruppeForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekylærbiologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Humane induserte pluripotente stamceller for studier av sykdomsmekanismen ved amyotrofisk lateral sklerose
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst