Forskningsprosjekt


Bruk av Internet for å fremme psykisk helse blant ungdom og unge voksne

Vitenskapelig tittel:
Utilizing the Internet to deliver mental health promoting interventions to adolescents and young adults

Prosjektbeskrivelse:
BlueMood prosjektet i videregående skole Prosjektet baserer seg på erfaringer fra australske studier om effekten fra internettbaserte programmer for å øke kunnskap og kompetanse samt redusere symptomer på depresjon. Programmene BluePages og Moodgym er tidligere oversatt til norsk og testet ut på en mer voksen populasjon. Informasjon til ungdommene i rekrutteringsfasen er rettet mot at det er normalt å møte problemer i hverdagen. Videre at programmet vil gi ungdommene informasjon, fakta og mulighet til å trene på ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å handtere fremtidige problemer. Teknikker for styrking av selvfølelse vil være tema i all kommunikasjon rettet mot ungdommene. Overordnede mål med prosjektet er: -evaluere effekten av intervensjonen for ungdom -evaluere hvilke brukerkarakteriestikker som indikerer effekt av slike programmer -identifisere hva som medfører frafall samt å øke gjennomføring ved å benytte skreddersydde e-postmeldinger til brukerne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/266 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 22.05.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Waterloo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: BlueMood prosjektet, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord