Forskningsprosjekt


Forbruksrater av ryggkirurgi i Norge.

Vitenskapelig tittel:
Trends in low back surgery in Norway, 1999 – 2010

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien ønsker vi å beskrive utviklingen av forbruksrater ryggkirurgi i Norge fra 2000 til 2010, med særlig fokus på effekter av at det har blitt etablert private helsetilbud. I tillegg ønsker vi å studere ulikheter i forbruksrater av ryggkirurgi å tvers helseregioner, kjønns – og aldersgrupper i Norge. Slik kunnskap kan gi viktig styringsinformasjon for helsetjenesten, hvilket vil være i samsvar med hovedformålet til NPR, som vi ønsker å hente data fra.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1962 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: philip skau
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK nord