Forskningsprosjekt


Betydningen av DNA-metylering som risikofaktor for å utvikle testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:
DNA methylation in testicular cancer – its role in tumour development

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av testikkelkreft i den vestlige verden er tredoblet i løpet av de siste tiårene, sannsynligvis pga en interaksjon mellom miljøfaktorer og sårbarhetsgener for testikkelkreft. Epigenetiske forandringer i form av avvikende DNA-metylering, forårsaket av ytre faktorer, antas å være involvert. Vår hypotese er at endringer i DNA-metylering ved eller nær påviste sårbarhetsgener for testikkelkreft, kan være en viktig mekanisme for å modifisere risikoen. Målet med studien er å undersøke hvilken betydning DNA-metylering har for å utvikle testikkelkreft. Endringer i DNA-metylering skal undersøkes i serumprøver fra testikkelkreftpasienter før diagnose og sammenliknes med friske kontrollpersoner. Våre mest interessante resultater (‘top hits’) vil bli replikert i en nederlandsk kohort av testikkelkreftkasus og kontroller. Resultatene vil øke vår forståelse av hvilke epigenetiske forandringer i form av avvikende DNA-metylering, som ligger til grunn for utviklingen av testikkelkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/442 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Grotmol
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftforeningen har bevilget midler til postdoktor og driftsmidler til analyser.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst