Forskningsprosjekt


Bruk av legemidler og forekomst av nevropsykiatriske symptomer i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Neuropsychiatric symptoms and drug use in nursing homes. An analysis of differences between groups - cross-sectionally and longitudinally.

Prosjektbeskrivelse:
Fire av fem pasienter i sykehjem har demens. Mange av disse har nevropsykiatriske symptomer, som agitasjon, psykose, depresjon eller apati. Tidligere undersøkelser har i følge søker vist at tre av fire sykehjemspasienter med demens bruker medikamenter mot psykiske symptomer; psykofarmaka. Dette prosjektet har som formål å undersøke hvordan bruk av psykofarmaka har utviklet seg over tid, og på tvers av nasjoner (Norge og Nederland). Videre vil prosjektet kartlegge hvilke faktorer som er assosiert med bruk av psykofarmaka, og om bruk av psykofarmaka er risikofaktor for økt dødelighet eller økt sykelighet. Til slutt vil man undersøke om deltakelse i en longitudinell studie av forløp av nevropsykiatriske symptomer og medikamentbruk har noen påvirkning på bruk av psykofarmaka i sykehjem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1894 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Post-doc, Nivå: Post-doc
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst