Forskningsprosjekt


Mestringsstyrke og livskvalitet hos gynekologiske kreftoverlevere

Vitenskapelig tittel:
Empowerment and quality of life in gynecological cancer survivors

Prosjektbeskrivelse:
Oppfølging etter gynekologisk kreft er ikke basert på evidensbasert kunnskap. Vi planlegger en norsk multisenterstudie der vi vil teste om et alternativt kontrollopplegg med fokus på egenkontroll og informasjon etter behandling vil føre til bedre helse og mestringsstyrke. Som et ledd i planleggingen ønsker vi å få bakgrunnsdata om den aktuelle studiepopulasjonen for å vurdere ulike faktorer knyttet til mestringsstyrke. Spørreskjema på mestringsstyrke, HeiQ, er ikke testet på norske kvinner med gynekologisk kreft før. Da vi senere planlegger å bruke dette skjemaet i multisenterstudien, vil vi nå få nyttige data som et utgangspunkt for styrkeberegning. Det er også planlagt studier på oppfølging også i Danmark og Nederland, og det er viktig å kunne sammenlikne resultatene for å se hvilket kontrollopplegg som gir høy mestringsstyrke og som samtidig er trygt. Derfor skal 1500 kvinner i de tre landene få identiske spørreskjema.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/441 Prosjektstart: 15.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst