Forskningsprosjekt


Munnhelse og smakskvalitet hos eldre innlagt på sykehus; betydning av medisinske og ernæringsmessige risikofaktorer

Vitenskapelig tittel:
Oral health and taste quality in hospitalised elderly; The importance of medical and nutritional risk factors

Prosjektbeskrivelse:
Oral helse og generell helse er i et kontinuerlig samspill, der faktorer som immunforsvar, mikroorganismer, spyttmengde, ernæring og smaksopplevelse har innvirkning. De fleste friske eldre i Norge har god tannhelse. Derimot finner man redusert munnhelse hos eldre på sykehjem. Mye tyder på at forfallet starter før man blir pleietrengende. Det mangler kunnskap om hva som skjer med munnhelsen i overgangsfasen frisk eldre til pleietrengende, og hvordan munnhelsen påvirkes av sykdommer og medisiner. Derfor vil sykehusinnlagte eldre med akutte medisinske problemer være en interessant gruppe å studere. Det er også få studier med fokus på smaksopplevelse hos hospitaliserte eldre. Vi ønsker derfor å kartlegge munnhelse og smakskvalitet hos eldre ≥ 70år, innlagt på sykehus med akutte medisinske problemer. Hensikten er å undersøke om munnhelsen varierer med multisykelighet,studere sammenheng mellom munntørrhet og kroppsvæskenivå, hvordan smakskvaliteten påvirkes av medisiner og forhold i munnhulen og se på sammenheng mellom munnhelse og ernæring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/887 Prosjektstart: 01.05.2009 Prosjektslutt: 01.05.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kirsten Solemdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: odontologi, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst