Forskningsprosjekt


Reaktivitetstesting av neseslimhinne

Vitenskapelig tittel:
"Nasal provocation test with nasal lavage in the diagnosis of allergic and non-allergic occupational rhinitis"

Prosjektbeskrivelse:
Avgjørende i diagnostikken av yrkesrelaterte luftveissykdommer er å kunne påvise en sammenheng mellom eksponering for et spesifikt stoff på arbeidsplassen og utløsning av symptomer. Nasal provokasjonstest (NPT) er derfor et svært viktig diagnoseverktøy for yrkesutløst nesebetennelse, men det foreligger ingen standardisering av NPT som metode internasjonalt. Det er behov for forskning på hvordan best utføre NPT, og hvordan påvise inflammasjon i neseslimhinnen. I dette prosjektet ønsker vi å bruke yrkesutløst nesebetennelse hos bakere som en studiemodell for å kunne karakterisere nærmere allergisk versus ikke-allergisk nesebetennelse, og å utvikle nasal provokasjonstest som diagnostisk verktøy ved å kombinere den med nasal lavage og måling av luftpassasje, samt av inflammatoriske markører. Denne provokasjonstesten vil så kunne bli anvendt også på andre yrkesgrupper med lignende problemstillinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/265 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torgeir Storaas
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK vest
20.10.2011 REK vest
20.10.2011 REK vest