Forskningsprosjekt


Koline inntak, mikrobiota og koronarsykdom i Hordaland

Vitenskapelig tittel:
Cardiovascular disease in the Hordaland Health Study; a role for choline and gut microbiota composition

Prosjektbeskrivelse:
De senere år er det avdekket at tarmbakteriene kan ha stor betydning for utvikling av livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, fedme og diabetes. Både typen og mengden av de ulike tarmbakteriene kan ha betydning. Hvordan tarmbakteriene påvirker vår helse er uavklart. I dette prosjektet ønsker vi primært å kartlegge mengden og sammensetningen av ulike tarmbakterier gjennom genetisk analyse av avføringen til personer som allerede deltar i HUSK3 prosjektet. I tillegg til allerede planlagte undersøkelser, ønsker vi å spørre deltakerne om de i tillegg vil bidra med en avføringsprøve i forbindelse med at de skal til CT-undersøkelse av hjertet ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Vi håper at flertallet av de ca 3000 deltakerne vil delta også i dette tilleggsprosjektet for å studere hvordan tarmbakteriene kan påvirke risiko for utvikling av livsstilssykdom, blant annet ved å påvirkes av livsstilsfaktorer som kosthold og mosjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/329 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finanisert av Helse-Vest.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker

Materiale fra biobank:
Helseundersøkelsen i Hordaland
Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2018 REK vest
07.03.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest