Forskningsprosjekt


Genetiske faktorer ved Lewylegemesykdom

Prosjektbeskrivelse:
Demens med Lewylegemer (DLB) er en hyppig sykdom som utgjør 15-20% av alle med demens. Det vites foreløpig lite om de genetiske faktorer som bidrar til DLB. En av pasientene med DLB ved Alderspsykiatrisk poliklinikk SUS har flere familemedlemmer med lignende symptomer. Både pasienten og hans nærmeste ønsker å få mest mulig kunnskap om sykdommen og også bidra til utvikling av ny kunnskap. I samarbeid med Zbigniev Wszolek ved Mayo Clinic, Rochester, har vi derfor planlagt en genetisk kartlegging av de gjenlevende søsken til denne indekspasienten, samt deres etterkommere. Dette vil kunne gi viktig ny kunnskap om genetiske årsaksfaktorer og patofysiologiske mekanismer ved DLB. I tillegg til blodprøve for genetisk analyse ved Mayo klinikken vil familiemedlemmene gjennomgå en standard klinisk nevropsykiatrisk undersøkelse som vil bli gjentatt årlig. De vil også få tilbud om radiologiske undersøkelser som vanlig MR, dopamin-transporter scan og spinalvæskeundersøkelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1944 Prosjektstart: 03.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arvid Rongve
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2013 REK vest
24.10.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
08.05.2014 REK vest
16.01.2019 REK vest