Forskningsprosjekt


Methoxyfluran som smertestillende under koloskopi

Vitenskapelig tittel:
A randomised, double-blind, parallel group study comparing patient controlled analgesia with Penthrox® (methoxyflurane) versus placebo during colonoscopy

Prosjektbeskrivelse:
Koloskopi er mye brukt for screening og diagnostisering av ulike tarmsykdommer, spesielt kolorektal kreft. Myndighetsinitierte, nasjonale programmer for tarmkreftscreening, så vel som en aldrende befolkning, har ført til en rask økning i antall koloskopier som utføres. Formålet med denne studien er å undersøke effekten og sikkerheten til Penthrox (metoksyfluran) for behandling av akutt smerte assosiert med koloskopi. Dette er en pivotal regulatorisk studie som utgjør en del av type II-variasjonen for å inkludere akutt smerteindikasjon til markedsføringstillatelsen av Penthrox (metoksyfluran) i EU.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/426 EudraCT-nummer: 2017-003767-35 Prosjektstart: 02.05.2018 Prosjektslutt: 30.09.2043

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Michael Bretthauer
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Denne kliniske studien er finansiert av Mundipharma Research Limited.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst