Forskningsprosjekt


Langtidsresultater for hallux valgus operasjoner ved LDS

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke langtidsresultater og pasientfornøydhet etter hallux valgus-operasjoner som har vært utført ved Lovisenberg Diaonal syehus i perioden 1999-2010. Mellom 100-1000.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1951 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigmar Jack
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst