Forskningsprosjekt


RECAGE - Respektfull omsorg for eldre med demens og agitasjon

Vitenskapelig tittel:
RESPECTFUL CARING FOR THE AGITATED ELDERLY - RECAGE A multicentre, prospective, comparative observational study

Prosjektbeskrivelse:
Dette er et EU H2020 prosjekt. Målet er å sammenligne forløp, ressursbruk og tid til innleggelse på sykehjem for pasienter som bor i land/områder med spesialenheter for personer med demens på sykehusnivå (SCU-B) med pasienter som bor i områder uten SCU-B. Sykehuset Innlandet (SI) deltar i kraft av å ha en SCU-B. 500 pasienter og pårørende rekrutteres fra hukommelsesklinikker eller kommuner, halvparten fra områder med SCU-B og halvparten fra områder uten. SI skal rekrutter 42 dyader med pasienter og pårørende som skal kartlegges ved inklusjon og hver 6. måned i 3 år. Fra pasientene skal det samles inn data på kognisjon, livskvalitet, nevropsykiatriske symptomer, ressursbruk, medikamenter, og ADL funksjon, mens fra pårørende skal det samles inn data på livskvalitet, holdninger til demens og pårørende byrde. Data skal lagres avidentifisert på forskningsserveren til SI, med kodenøkkel oppbevart separert. Anonyme data vil legges inn på sikker server for prosjektet ved MCR i Milano, It.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/437 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EU finansierer prosjektet gjennom H2020. 

Forskere og forskningsmedarbeidere ved AFS, SI, lønnes gjennom denne tildelingen. 

Forskere og forskningsmedarbeidere fører timelister over arbeid de gjør, som godkjennes av EU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst