Forskningsprosjekt


Utvidet helseundersøkelse for barn med Down syndrom

Vitenskapelig tittel:
Tannhelse, forhold i munnhulen, livskvalitet og pusteforstyrrelser under søvn hos barn med Down syndrom

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med prosjektet er å øke kunnskapen om forekomsten av søvnapnea hos mennesker med Downs syndrom, samt å studere livskvaliteten relatert til søvn hos disse. De anatomiske forhold og funksjonen i nese, munnhule og svelg og helsen i munnhulen med fokus på spyttets betydning skal også undersøkes. Deltakerne er 30 barn født i 2002 med Downs syndrom bosatt i Helseregion Sør-Øst sitt ansvarsområde. Foreldrene skal samtykke på vegne av barna, og barna vil selv bli forespurt om videre deltakelse når de fyller 18 år. Barna rekrutteres via den såkalte Hørselsutredningsstudien. Opplysninger gitt og innhentet om barnet i denne studien (informasjon om munnhule, svelg, tungestørrelse, høyde og vekt) skal inngå. Alle deltakerne skal gjennom en søvnundersøkelse på Lovisenberg sykehus. Denne innebærer at barnet overnatter på sykehuset sammen med omsorgsperson, og at det tas en blodprøve av deltakerne. Monteringen av utstyr til undersøkelsen tar ca. en time og søvnen registreres over en natt. Foreldrene skal svare på en spørreundersøkelse om barnets livskvalitet koblet til søvnapnea. Bevegelighet i ansikt og munn skal undersøkes, og det skal foretas en klinisk undersøkelse av nese, munnhule og svelg. Barnet skal videre gjennom en røntgenundersøkelse, klinisk fotografering, og det skal tas avtrykk av munnhulen. Det skal tas salivasekresjonsmåling og trommehinne og mellomøre skal undersøkes. Ultralydundersøkelse av spyttkjertler skal også gjøres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1950 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harriet Akre
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
ØNH
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorrgradsprogram.med fak.UiO, Nivå: PhD-prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst