Forskningsprosjekt


Reduksjon av infarktstørrelsen ved akutt hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:
Hemming av delta-proteinkinase C for reduksjon av infarktstørrelsen ved akutt hjerteinfarkt - PROTECTION AMI

Prosjektbeskrivelse:
Ved akutt hjerteinfarkt har såkalt ”blokking” (percutaneous coronary intervention –PCI) i betydelig grad bedret graden av overlevelse og etterfølgende plager. Det har imidlertid vist seg at hjertemuskulaturen i tillegg til å bli skadet på grunn av manglende blodtilførsel på grunn av infarktet også blir skadet etter at perfusjonen er gjenopprettet på grunn av inflammatoriske reaksjoner i kar og hjertemuskel som fører til celledød (apoptose og nekrose) i områder der blodstrømmen etter blokkingen gjenopprettes. KAI-9803 er medikament som hemmer inflammasjonen ved reperfusjonen etter blokkingen. Medikamentet er testet i dyreeksperimenter og i tre preliminære kliniske studier med lovende resultater både når det gjelder dødelighet og etterfølgende hjertesvikt uten alvorlige bivirkninger (fase 1-studier). I dette studiet (fase 2b) ønsker man å etterprøve data fra tidligere studier samt gjennomføre en randomisert, placebokontrollert parallellgruppestudie på pasienter med akutthjerteinfarkt med forskjellige doser av KAI-9803 på henholdsvis bakreveggs – og fremreveggs infarkt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/244 EudraCT-nummer: 2008-0055140-16 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dan Atar
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Reduksjon av infarktstørrelsen ved akutt hjerteinfarkt
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst