Forskningsprosjekt


Barnets stemme

Vitenskapelig tittel:
Barnets stemme - med utgangspunkt i barneperspektivet

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å forske på barns opplevelse av å ha deltatt i et forebyggende program og bidra til å synliggjøre barnas stemme. Barna som deltaer har adferdsvansker og er rekruttert fra RBUP Nord. Metoden er intervju og et skjema med forskjellige problemsituasjoner som barna skal ta stilling til. 12 barn i alderen 4-8 år rekrutteres og deles i to grupper.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1918 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Willy-Tore Mørch
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PH.D
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst