Forskningsprosjekt


Optijuice. Potensielle helseeffekter av optimalisert bærjuice

Vitenskapelig tittel:
The effects of increased intake of optimized berry juice on risk factors related to Alzheimer`s disease and related vascular parameters

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke effektene av en optimalisert bærjuice, på kognitive og vaskulære endepunkter knyttet til Alzheimers sykdom i en populasjon som er spesielt utsatt for sykdommen. Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om alternative eller komplementære behandlingsformer knyttet til forebygging av Alzheimers sykdom. 600 personer skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2081 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rune Blomhoff
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling for Ernæringsvitenskap
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst