Forskningsprosjekt


En klinisk og patologisk analyse av granulosacellesvulster i eggstokkene hos voksne kvinner

Vitenskapelig tittel:
A clinical and pathological analysis of Adult Granulosa Cell Tumours of the Ovary (AGCTO). The Norwegian Radium Hospital Experience.

Prosjektbeskrivelse:
Granulosacelle-svulster i eggstokkene er en sjelden kreftform. I Norge blir de fleste tilfellene behandlet ved Avdeling for gynekologisk kreft, OUS, Radiumhospitalet. Prosjektleder har tidligere laget en publikasjon basert på undersøkelsen av 137 pasienter behandlet mellom 1971 og 2001 med tanke på kliniske og patologiske funn samt overlevelse. I iden fra 2001 og ut 2017 er det komme til ca. 150 nye pasienter behandlet for denne sjeldne svulsttypen. Kirurgisk og patologisk har det skjedd fremskritt i mellomtiden som kan endre resuktatene fra første undersøkelse. Den nye kohorten skal studeres for de samme forhold, og man vil studere endringene som har skjedd over tid i klinikk, patologi og overlevelse. Alt dette bygger på etablerte journaldata, og pasientene skal ikke kontaktes på noen måte. Pasientene har tidligere gitt informert samtykke til forskning. Studien er anbefalt av Personvernombudet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/373 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mahmut Bilal Sert
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen særskiltForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.03.2018 REK nord