Forskningsprosjekt


Kognitiv trening ved mild hodeskade og depresjon

Vitenskapelig tittel:
Boosting control: EEG-neurofeedback interventions targeting executive functions in depression and mild traumatic brain injuries

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en klinisk RCT hvor effekten av nevrofeedback undersøkes hos personer med mild traumatisk hjerneskade eller depresjon (i tillegg til en frisk kontrollgruppe). Nevrofeedback er en ufarlig, ikke-invasiv metode hvor man lærer seg å fokusere på bestemte hjernebølger. Hjerneaktiviteten måles via elektroder som festes med en hette og gel på hodebunnen, og visualiseres "live" for deltakeren på en PC-skjerm slik at de ser hvordan konsentrasjonsøvelsene påvirker hjerneaktiviteten direkte. Nevrofeedback har i andre studier vist å øke kognitiv kontroll, en type kognitiv funksjon som både personer med traumatisk hjerneskade og depresjon kan oppleve som redusert. Prosjektdeltakerne vil randomiseres til nevrofeedback eller en kontrollgruppe der man gjennomgår de samme prosedyrene, men med placebo-nevrofeedback (dvs. det vil ikke være noen sammenheng mellom øvelsene og visualseringen av hjerneaktiviteten på skjermen).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1295 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.01.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

3-årig finansiering fra Helse Sør-østForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi/nevrovitenskap/medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst