Forskningsprosjekt


Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte

Vitenskapelig tittel:
Comparison of the analgesic effects of two methods of repetitive magnetic transcranial stimulation: A randomized double blind sham controlled study in patients with central neuropathic pain

Prosjektbeskrivelse:
Transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av primær motoriske områder i hjernen er en teknikk i utveckling for bl.a. behandlingen av sentrale nevropatiske smerter. Rapportert smertestillende effekt har vært begrenset. Årsaken kan være at konvensjonelle magnetspoler stimulerer bare overfladisk og inkluderer et for lite hjerneareal. En ny type magnetspole (H-formet) tillater nå en stimulering av dypere og større hjernearealer. Denne magneten har allerede vist potensielt smertestillende effekt i en pilotstudie hos pasienter med smertefull diabetisk polynevropati. Forhåpningen er at den nye H- spolen vil være mer effektiv i behandlingen av pasienter med sentrale nevropatiske smerter. Hovedformålet med denne studien er å sammenligne smertelindring oppnådd med den nye H-spolen mot konvensjonell rTMS. For å utelukke placeboeffekter skal en pasienter få sham-stimulering. Datainnsamlingen skjer prospektiv. Pasienten og undersøker er blindet for stimuleringmetode som er i tillegg randomisert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/372 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

rTMS maskinen med H-spole har lånats for en total kostnad om 4000 USD via producenten Brainsway. Totalsumman ska täcka transport från Israel till Norge tor samt opplæring på metodiken. Lånet sker under tiden 1/12 2017 tom 31/12 2019.

Alle øvrige omkostninger med studien dekkes av Avdelling for smertebehandling (Nasjonal kompetansetjeneste for nevroptaisk smerte) Oslo universitetssykehusForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.03.2018 REK nord