Forskningsprosjekt


Forebyggende behandling med surfactant i svelget til for tidlig fødte barn – en randomisert studie

Vitenskapelig tittel:
PROPHYLACTIC OROPHARYNGEAL SURFACTANT FOR PRETERM INFANTS: A RANDOMISED TRIAL (THE POPART TRIAL)

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en randomisert klinisk (multisenter) studie som er initiert av forskere/leger i Dublin, Irland. Studien er finansiert av ECRIN, en europeisk organisasjon som bidrar til å organisere forskningsprosjekter i hele Europa. Vi vil se om man ved å gi surfactant rett bak i svelget (orofaryngealt) til barn født før svangerskapsuke 29 kan gjøre at de får mindre behov for pustestøtte. Målet er å rekrutter ca 250 barn fra en rekke nyfødtavdelinger i Europa. I Norge vil nyfødtavdelingene i Tromsø, Bergen og sannsynligvis Stavanger delta.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/385 EudraCT-nummer: 2016-­004198-41 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ECRIN dekker monitor og utgifter til studieni hele Europa.

NORCRIN, som er en del av ECRIN, vil samarbeide med Klinisk forskningsavdeling UNN  og Nyfødt Intensivavdelingene i Tromsøog Bergen for å fasilitere studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.03.2018 REK nord
07.02.2019 REK nord