Forskningsprosjekt


Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
A pragmatic randomised controlled trial of self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screening

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Mange studier, inkludert studier fra Norge, har dokumentert at screening mot livmorhalskreft reduserer insidens og mortalitet av livmorhalskreft. Deltakelse på det norske livmorhals screeningprogram er nå på 67 %. Etniske minoritetsgrupper og personer med sosioøkonomiske problemer er de største gruppene som deltar i mindre grad på screening enn andre grupper. Dette prosjektet vil tilby en hjemmetest i bruk for kvinner som ikke har møtt til screening på minst 10 år. I en kontrollert randomisert studie vil én gruppe motta ordinært påminnelsesbrev om å bestille celleprøve hos fastlege, én gruppe få tilsendt hjemmetest, og én gruppe få tilbud om å bestille hjemmetest. 2000 kvinner inngår i hver gruppe. Det vil bli undersøkt om det er sosiale ulikheter ved bruken av hjemmetest, om det er forskjeller i risiko for kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen blant brukere/ ikke brukere av hjemmetest. Det skal også evalueres oppfølging via fastlege av kvinner som har en HPV-positiv hjemmetest. Biologisk materiale vil bli lagret i en allerede godkjent generell biobank ved Kreftregisteret for fremtidig forskning. Det skal samles følgende opplysninger om deltakere fra ulike registre: Folkeregisteret: navn, adresse, immigrasjon/emigrasjon, fødselsdato, dødsdato Kreftregisteret: dato for oppmøte på screening, livmorhalskreftdiagnoser, cervikale diagnoser Statistisk Sentralbyrå: inntekt, utdanning, land, innvanderbakgrunn, yrke Fastlegeregisteret: hvem er fastlege for aktuelle kvinner
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/510 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bo Terning Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KreftforeningenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst