Forskningsprosjekt


Planleggingssystem for bronkoskopi

Vitenskapelig tittel:
Planning system for bronchoscopy

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil prøve ut et planleggingssystem for bronkoskopi. Pasientens egne CT-bilder brukes til å lage GPS-lignende kart over luftveiene, og foreslå best egnede rute fram til lungeforandringen som det skal tas vevsprøve av.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/302 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 01.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Sorger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utviklingen av systemet er finanisert gjennom forskjellige tilsagn fra Helse Midt-Norge



Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk teknologi, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt