Forskningsprosjekt


Proteininntak hos pasienter med kolorektal- eller lungekreft under førstelinjebehandling med kjemoterapi, strålebehandling eller immunterapi når de får næringsdrikk med lavt volum som er energi og proteinrik.

Vitenskapelig tittel:
Protein intake in patients with colorectal or lung cancer during first line treatment with chemo(radio)- or immunotherapy when receiving a low volume, energy dense and high protein oral nutritional supplement: a randomised, controlled study.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke næringsinntaket hos pasienter med kolorektal- og lunge kreft under standard behandling. I studien sammenliknes inntaket mellom de som får næringsdrikk med de som ikke får næringsdrikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/436 Prosjektstart: 02.04.2018 Prosjektslutt: 02.04.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stein Kaasa
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Nutricia Research finansierer prosjektet og bidrar i tillegg med gratis ernæringsdrikk.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst