Forskningsprosjekt


Utvikling av en eksosometterligning for behandling av epilepsi

Vitenskapelig tittel:
Development of a novel exosome mimetic for targeted delivery of antiepileptic drugs across the blood-brain barrier.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi bidra til innovativ kunnskap om behandling av hjernesykdom. Spesifikt målrettet behandling av medikament resistent epilepsi og akutte livstruende epileptiske anfall ved bruk av en eksosmetterlingning som kan passere blod-hjerne barrieren med integrert medikament. Eksosomer vil bli isolert fra plasma ved free flow elektroforese, membransammensetning analysert ved en koplementerende kombinasjon av kjerne magnetisk resonans og massespektrometri. Eksosomenes permeabilitet over blod-hjerne barrieren vil bli undersøkt i et dynamisk in vitro blod-hjernebarriere system og integriteten til blod-hjernebarrieren vil bli undersøk ved elektronmikroskopi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/348 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ValideForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologisk kjemi, Nivå: Bachelor
Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2018 REK vest