Forskningsprosjekt


Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helse-forståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester

Vitenskapelig tittel:
Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helse-forståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester

Prosjektbeskrivelse:
Over hele verden er transpersoner overrepresentert blant personer som selger sex i forhold til personer i befolkningen for øvrig. Mange av dem er irregulære migranter, og de er særlig utsatt på mange måter. Prosjektets målsetning er å fremskaffe kunnskap om erfaringer om egen seksuelle helse, risikoer og beskyttelsespraksis, samt bruk av helsetjenester hos denne gruppen. Studiens metode vil være utforskende og kvalitativ, i tråd med etablert vitenskapelig praksis på felt der systematisk, forskningsbasert kunnskap er knapp. Metoden vil bestå i eksplorerende, semi-strukturerte intervjuer med 5-8 transpersoner som selger eller har solgt sex i Oslo. Prosjektet er etisk utfordrende. Deltagerne i prosjektet er en utsatt gruppe og vi vil innhente sensitiv informasjon. Imidlertid vil det styrke kunnskapsgrunnlaget for tjenesteutøverne som arbeider med gruppen, og gi et grunnlag for videre forskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/109 Prosjektstart: 09.02.2018 Prosjektslutt: 20.02.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo finansierer prosjektet. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Prosjektoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst