Forskningsprosjekt


Observasjonsstudie av iBalance aksialt kneopprettingssystem (AKRFX)

Vitenskapelig tittel:
Observational Study of the iBalance Axial Knee Realignment System (AKRFX)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal kvalitetssikre bruken av et spesielt implantat som benyttes for behandling av slitasje i kneleddet ved prosedyren tibiaosteotomi. Formålet med prosjektet oppgis å være å registrere data om pasienters knefunksjon og røntgenbilder i en sikker elektronisk database.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/209 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 24.08.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Engebretsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst