Forskningsprosjekt


Hjerneforandringer målt med MR hos pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon

Vitenskapelig tittel:
Hjerneforandringer målt med MR hos norske pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon. Et prosjekt med data fra Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenetsen (NorKog)

Prosjektbeskrivelse:
Årsaker og sykdomsmekanismer for utvikling av depresjon hos pasienter med lett kognitiv svikt (MCI) eller demens er fremdeles ikke helt avklart. MR kan gi nyttig ny informasjon. Forskningsspørsmål Vi ønsker å undersøke hjerne forandringer vurdert med MR hos pasienter fra NorKog registeret med MCI eller demens og samtidig depresjon og sammenligne med kognitive friske pasienter med depresjon og pasienter med MCI eller demens uten depresjon. Målsetning Målsetning er å bekrefte eller avkrefte hypotesen at pasienter med MCI eller demens og samtidig depresjon har mer hjerneforandringer enn pasienter med MCI eller demens uten depresjon og kognitive friske pasienter med depresjon. Design er tversnittstudie Vi ønsker å bruke data fra NorKog registeret, inkludert MR, og sammenligne pasienter med MCI eller demens og samtidig depresjon med pasienter med MCI eller demens uten depresjon og kognitive friske pasienter med depresjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/95 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maria Barca
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst