Forskningsprosjekt


Forebygging av HIV-smitte fra mor til barn

Vitenskapelig tittel:
"Program for Prevention of Mother-to-Child-Transmission of HIV in Botswana in 2009": Studie 1: "Participation in the Program for Prevention of Mother-to-Child-Transmission of HIV in Botswana in 2009." Studie 2: "Participant perspective on the Botswana Program for Prevention of Mother-To-Child-Transmission of HIV."

Prosjektbeskrivelse:
"Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT) of HVI" er et nasjonalt program i Botswana som har som mål å hindre HIV-smitte fra mor til barn. Det består bl.a. av HIV-testing, bedre graviditetskontroll, forebyggende medisinering av HIV-positive gravide, fødsel med keisernitt eller vaginalt men med intensivert medisinering, HIV-medisin til barnet og ingen amming. I to hovedoppgaver for stud. med. vil vi se på: Oppgave 1) I hvilken grad HIV-positive gravide deltar i de forskjellige elementer av PMTCT-programmet; Oppgave 2: Holdninger og beveggrunner for at HIV-positive gravide tar imot eller ikke tar imot de tilbud som finnes i PMTCT-programmet. Studien vil finne sted på Barselsavdelingen på Princess Marina Hospital i Garbarone, Botswana fra 1.7-1.9.2009. Studentene skal intervjuve minst 50 HIV-positive før de forlater hospitalet (oppgave 1), og 15 av de gravide vil også bli plukket ut til et grundigere interview (oppgave 2).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/243 Prosjektstart: 15.06.2009 Prosjektslutt: 15.01.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt