Forskningsprosjekt


Trening med høy motstand. Effekter av konstant og variert belastning

Prosjektbeskrivelse:
Trening med høy motstand/styrketrening benyttes til varierende formål, f. eks. forbedring av maksimal yteevne for idrettsutøvere, forebygging og rehabilitering av helserelaterte problemer og forbedring av fysisk funksjon hos eldre. Selv om det har vært forsket på effektene av motstandstrening i over 100 år er det fremdeles stor uenighet vedrørende dosering av treningen. I denne sammenheng anbefaler American College of Sport Medicine en belastning på 8-12RM, men andre forskere anbefaler en klart tyngre belastning på 4RM som optimal for utvikling av muskulær styrke. I kontrast til dette, trener konkurransseidrettsutøvere ofte med varierende treningsmotstand i kortere eller lengre perioder (periodisert trening). Denne praksisen baseres imidertid mer på empiri enn på vitenskaplige studier. I dette prosjektet ønsker vi derfor å undersøke effekten av periodisert trening på utvikling av muskelstyrke og muskelvolum sammenlignet med trening med konstant relativ motstand på henholdsvis 8-12 RM og 4RM.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/254 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 15.08.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: TERJE.GJOVAAG@HF.HIO.NO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst