Forskningsprosjekt


Belønningsprosessering hos pasienter med anoreksi: en nevropsykologisk studie

Vitenskapelig tittel:
Reward processing in anorexia nervosa: a neuropsychological study

Prosjektbeskrivelse:
Anoreksi er en alvorlig mental sykdom som kjennetegnes ved et redusert matinntak, frykt for å gå opp i vekt, og ofte et forstyrret kroppsbilde. Årsaken er ikke kjent, og sykdommen er vanskelig å behandle. Det er et stort behov for utvikling av nye behandlingsmetoder, spesielt for voksne pasienter. Det foregår nå et paradigmeskifte i hvordan man tilnærmer seg behandlingen. I stedet for å fokusere på symptomene bør behandlingen rette seg mot de underliggende årsakene til symptomene. I denne studien ønsker vi, ved hjelp av nevropsykologiske tester, å undersøke disse pasientenes evne til å utsette belønning. Man antar at denne evnen kan relateres til restriktivt matinntak, som er et av de mest sentrale trekkene hos anoreksipasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/298 Prosjektstart: 02.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Seim Fuglset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse Møre og Romsdal. Tildelingsbrev vedlegges.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK midt
25.04.2018 REK midt
06.06.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt
24.04.2019 REK midt