Forskningsprosjekt


Kulturkompetanse i samisk psykisk helsevern

Vitenskapelig tittel:
Betydningen av kulturbasert kunnskap i den terapeutiske alliansen mellom samiske pasienter og deres terapeuter innen psykisk helsevern.

Prosjektbeskrivelse:
Forskning viser at samiske pasienter er mindre fornøyd med tilbudet innen psykisk helsevern enn norske pasienter. Samer har rett til språklig og kulturelt tilrettelagte helsetjenester, men det er ikke nærmere beskrevet hva det innebærer utover retten til å snakke samisk. Studien skal undersøke hvilken betydning kulturelle faktorer har for den terapeutiske alliansen mellom samiske pasienter og deres terapeuter innen psykisk helsevern. For å ”kulturelt tilrettelegge” helsetilbudet kreves det at terapeutene har kulturkompetanse i tillegg til helsefaglig kompetanse. Vi vet lite eksplisitt om hva terapeutens kulturkompetanse betyr for helsefagutøvelse til samiske pasienter. Studien skal undersøke hva ”kulturelt tilrettelagt” kan innebære for terapeuters helsefagutøvelse til samiske pasienter, og hva samiske pasienter mener er viktig for at de skal føle seg forstått av terapeuten. Resultatet vil kunne anvendes i kunnskapsproduksjon, undervisning og kompetansebygging for helsepersonell.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2238 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Cathrine Silviken
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord
22.09.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord
24.05.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
10.09.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
31.05.2018 REK nord