Forskningsprosjekt


Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

Vitenskapelig tittel:
Effect of cobalamin intervention on DNA methylation in moderately cobalamin deficient infants

Prosjektbeskrivelse:
DNA metylering er en epigenetisk modifisering av DNA, som er involvert i regulering av cellulære prosesser og nødvendig for normal genregulering, celledifferensiering og funksjon. Vitaminene kobalamin og folat er nødvendig for remetylering av homocysteine til metionin, kroppens viktigste metylgruppedonor. I svangerskap og spedbarnsalder skjer det store endringer i DNA metylering, noe som krever en adekvat tilgang på metylgrupper og derfor en god kobalamin- og folatstatus. Vi har vist at 66% av norske spedbarn har biokjemiske tegn på moderat kobalaminmangel og at det i randomiserte intervensjonsstudier er mulig å normalisere dette og signifikant bedre motorisk utvikling hos spedbarn. Vi ønsker nå å studere om kobalamintilskudd endrer global DNA metylering og har et unik datamateriale fra en gjennomført intervensjonsstudie på spedbarn som hadde biokjemiske og kliniske tegn på moderat kobalaminmangel (REK vest 007.08, Am J Clin Nutr. 2013 Nov;98(5):1233-40.)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/417 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 01.02.2028

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne-Lise Bjørke Monsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finanisering internt på laboratorium for medisinsk biokjemi.

Dersom nødvendig vil vi i tillegg søke om midler fra Helse Vest og fra Forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Vitamin B12 status hos barn med ernæringsvansker
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst