Forskningsprosjekt


Barn og ungdom med både Type 1 diabetes og ADHD.

Vitenskapelig tittel:
Children and adolescents with the co-morbidity Type 1 diabetes and Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD).

Prosjektbeskrivelse:
Registerkoblingsstudie. Type 1 diabetes (T1D) hos barn er en alvorlig kronisk tilstand, hvor foreldre og barn skal tilegne seg store mengder kunnskap for å kunne behandle sykdommen på en adekvat og sikker måte. For de fleste familier og barn er dette en betydelig utfordring i hverdagen. ADHD hos barn og ungdom er assosisert med konsentrasjonsproblemer og lærevanskeligheter, i tillegg til hyperaktivitet og impulsitet. Det finnes i dag ingen kunnskap om hvor mange barn og ungdom som har både T1D og ADHD. Det finnes heller ikke kunnskap om i hvilken grad det oppnås like gode behandlingsresultater i pasientgruppen med dobbel diagnose som hos de med kun T1D. Målet med studien er å finne prevalensen av dobbeldiagnosen T1D og ADHD i Norge og undersøke assosiasjonen mellom T1D og ADHD ved hjelp av Norske helseregistre. Analysere hvilken effect ADHD har på behandlingen av T1D målt som HbA1c, og antall episode med insulinsjokk og diabetes ketoacidose Data hentet fra Barnediabetesregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/207 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av driftsmidler i Barnediabetesregisteret og Nasjonalt kompetansesenter for neuroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2018 REK sør-øst