Forskningsprosjekt


Naturlige drepecelle og T celle immunitet i hjernesvulst pasientenes blod og tumorvev

Vitenskapelig tittel:
NK and T cell immune responses in blood and tissue from glioblastoma patients

Prosjektbeskrivelse:
Ondartede primære hjernesvulster er oftest uhelbredelige med dårlig prognose.Målet med prosjektet er å forstå hvorfor immunforsvaret mislykkes i å kontrollere hjernekreft ved å undersøke hvordan immunceller interagerer med den ondartede hjernesvulsten glioblastom (GBM). Vi jobber med å avdekke mekanismene som gjør det mulig å unngå immundeteksjon, og som kan være angrepsmål for ny behandling. Hovedfokuset har vært å undersøke naturlige drepeceller (NK, natural killer) som er spesialisert på å gjenkjenne og å drepe maligne og virusinfiserte celler. Vi undersøker hvordan pasienters NK og T celle fenotyper og funksjon endres etter kontakt med svulstceller og etter infeksjon med cytomegalovirus (HCMV) i svulstene og i blodet fra GBM-pasienter, sammenlignet med friske donorer. Vi studerer også genuttrykk fra NK og T celleundergrupper fra hjernesvulstpasienter og vurderer hvordan dette påvirker deres evner til å kontrollere svulstvekst i mus som er transplantert med pasient GBM.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/71 Prosjektstart: 27.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Martha Chekenya
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra Kreftforeningen, Norges forskningsråd og UiBForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevroimmunologi, Nivå: PhD/postdok
Materiale fra biobank:
2013/720 Forskningsbiobank for intrakranielle svulster (013.09)
2013/720 Forskningsbiobank for intrakranielle svulster (013.09)
Behandlet i REK
DatoREK
31.01.2018 REK vest
12.04.2018 REK vest