Forskningsprosjekt


Immunprofilering av pediatrisk ALL

Vitenskapelig tittel:
Immunoprofilering og cytotoksisitetsanalyse hos barn med akutt lymfatisk leukemi for å identifisere potensielle behandlingsmål for fremtidige terapier

Prosjektbeskrivelse:
Nylig ble immunterapi med kimære antigenreceptorer (CAR) godkjent av FDA i behandling av barn med tilbakefall av ALL. Den godkjente CAR terapien (KymriahTM (tisagenlecleucel)) gjenkjenner B-celle overflatemarkøren CD19 som uttrykes hos de fleste ALL formene hos barn . Til tross for lovende resultater med CD19 CARs er denne nye medisinen fortsatt i tidlige stadier og gjelder bare for en liten, valgt undergruppe av ALL pasienter. For å forbedre effektiviteten av CAR T-celle behandlingen vil en detaljert forståelse av immunprofilen av kreftcellene ved ALL tilbakefall være nødvendig. Innsikt i immunprofilen vil bidra til utvikling av nye behandlingsalternativer ved å definere nye CAR-mål. Studien vil ha to deler. Den første delen vil fokusere på å karakterisere overflatemarkører på kreftceller. Den andre delen vil være en funksjonell studie for å vurdere om markørene kan angripes med ny CAR T-celleterapi.Vi vil derfor undersøke blodprøver og benmarg allerede samlet inn til diagnostikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/198 Prosjektstart: 15.02.2018 Prosjektslutt: 15.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jochen Buechner
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler fra HSØ og andre kilder tildelt Seksjon for Celleteapi ved Radiumhospitalet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Celleterapi mot kreft, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2018 REK sør-øst