Forskningsprosjekt


Effekten av betennelsesdempende medisin på KOLS

Vitenskapelig tittel:
A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multicenter, Dose Ranging Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Losmapimod (GW856553) Tablets Administered Twice Daily compared with Placebo for 24 Weeks in Adult Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Prosjektbeskrivelse:
KOLS er en sykdom som karakteriseres av en betennelsestilstand ikke bare i lungene, men også i hele kroppen. Denne betennelsestilstanden bidrar til at KOLS pasienter har redusert ytelsesevne, redusert muskelkraft og nedsatt livskvalitet. Medikamentet som skal testes ut (losmapimod) har en betennelsesdempende effekt. Foreløpige data antyder at det bedrer selvrapport aktivitetsnivå og demper betennelsesparametre i blod hos KOLS pasienter. Den primære hensikten med studien er å undersøke effekten av økende doser losmapimod på 6 minutts gangdistanse som et mål på pasientens utholdenhet. Sekundære mål er å undersøke effekten av losmapimod på lungekapasitet, livskvalitet og betennelsesparametre i blod samt bivirkningsfrekvens. Det vil også bli tatt blodprøver farmakogenetiske studier for å sjekke om man genetisk kan forutsi hvilke pasienter som vil kunne ha nytte av en slik behandling For den enkelte pasient vil studien vare i 26 uker
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1885 EudraCT-nummer: 2010-019695-76 Prosjektstart: 18.10.2010 Prosjektslutt: 22.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Bakke
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Effekten av betennelsesdempende medisin på KOLS
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest
16.05.2013 REK vest