Forskningsprosjekt


MS-Rehabilitering med kognitivt fokus (MS-RKF)

Vitenskapelig tittel:
MS-RKF. 1. Effekt i forhold til hverdagsmestring, psykisk helse og livskvalitet. 2. Effekt i forhold til ikke motoriske symptomer.

Prosjektbeskrivelse:
Fordi MS rammer relativt unge personer med et bredt spekter av symptomer, i tillegg til langtrekkende ringvirkninger sosialt og økonomisk, er vellykket tilpasning og rehabilitering av stor betydning både for den enkelte pasient og for samfunnet. Rehabilitering med kognitivt fokus (MS-RKF) er en kognitiv rehabiliteringsmodell utviklet ved MS-senteret Hakadal. Målet er at pasienten skal få innsikt i egne ressurser og utfordringer, slik at livskvalitet og mestring bedres. Prosjektet består av to deler. I del 1 skal man undersøke effekt av MS-RKF i forhold til hukommelse, eksekutive funksjoner, psykisk helse og helserelatert livskvalitet. I del 2 skal man undersøke effekt i forhold til ikke-motoriske symptomer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1938 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjersti Træland Hanssen
Forskningsansvarlig(e):  Privat praksis / Nevroklinikken Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstudium, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst