Forskningsprosjekt


Trening med Bodyblades effekt på skulderproblem forårsaket av skulderinstabilitet

Vitenskapelig tittel:
Hvilken effekt har trening med Bodyblade på smerte og funksjon i skulder hos mennesker med instabilitetsproblemer i skulderen?

Prosjektbeskrivelse:
Fysioterapi er ofte førstelinjetjenesten for behandling av skulderproblematikk, og det er dermed ønskelig å være med å utvikle tiltak som kan fungere for pasienter med skulderproblematikk grunnet instabilitet. Dette er også viktig for å fremme fysioterapi og bygge opp forskningsbasert kunnskap innen fagfeltet. Bruk av Bodyblade (treningsredskap som krever vedvarende muskelarbeid) ved rehabiliteringen av traumatisk glenohumeral instabilitet har vist gode resultater (Buteau, Eriksrud og Hasson 2007). I dette studiet ønsker jeg å se på effekten av trening av muskulaturen rundt skulderleddet ved hjelp av Bodyblade etter vedvarende instabilitetsproblematikk/smerteproblematikk forårsaket av microinstabilitet. Problematikken skal være svarende til behov for kirurgi. Glenohumeralstabilitet, smerte, skulderstyrke og skulderfunksjon er faktorene som ønskes kartlagt pre og postintervensjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1906 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kerstin Kalsås
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Klinisk fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest