Forskningsprosjekt


10 års overlevelsesdata av innkluderte pasienter i 2.2005.855, SYNTAX

Vitenskapelig tittel:
Synergy between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery: SYNTAX Extended Survival (SYNTAXES)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en 10-års oppfølging av pasienter inkludert i et tidligere og avsluttet prosjekt (2.2005.855, SYNTAX) som var en internasjonal multsenterstudie med til sammen 1800 pasienter. Der ble det påvist at PCI var likeverdig med kirurgi etter 1 år. Etter 5 år viste imidlertid resultatene en divergens til fordel for by-passkirurgi. Subgruppeanalyser viste imidlertid store variasjoner mht resultatene mellom alvorlighetsgrad og utbredelse av kransarteriesykdom. På bakgrunn av disse resultatene har guidelines både i Europa og USA blitt endret, men man diskuterer stadig hvordan man skal behandle de ulike pasientgrupper med ulike alvorlighetsgrad. Man har derfor etterlyst langtids overlevelsesdata for bedre å kunne identifisere hvilke pasientkategorier som profiterer på enten PCI eller by-pass-operasjon. Vi søker om REK-godkjenning til å innhente overlevelsesinformasjon om de 11 pasientene som ble inkludert på Rikshospitalet. Vi vil undersøke dette via DIPS på sykehusets journalsystem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/91 Prosjektstart: 20.12.2017 Prosjektslutt: 31.01.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Endresen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering anses nødvendig.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst