Forskningsprosjekt


The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 2018

Vitenskapelig tittel:
The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 2018. ” Sammenhengen mellom kraftmåling på sykkelen og blodprøver som viser hjertemuskelbelastning (Troponin)”. Studiefase 3: Nordsjørittet 09.06.2018. En delstudie i forskningsprogrammet NEEDED.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den foreliggende fase 3 av NEEDED er å finne årsaken til den naturlige utskillelsen av troponin under intensiv fysisk anstrengelse. For å besvare denne problemstillingen vil NEEDED 2018 samle inn blodprøver, objektive målinger og subjektive observasjoner fra et utvalg hjertefriske deltakere i Nordsjørittet 2018 som også deltok i NEEDED 2014. Data fra tester i laboratoriet før Nordsjørittet 2018 vil bli sammenstilt med kontinuerlige målinger av fysisk ytelse og hjertefrekvens under Nordsjørittet 2018 og blodprøver før og umiddelbart etter rittet. Analysene vil gi ny kunnskap om fysiologisk respons på sterk/langvarig fysisk belastning og hvordan avvik i troponin-målingene skal forstås som markør for mulig hjerte/kar-sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/63 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Stein Ørn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved utstrakt egeninnsats både fra prosjektstaben, Helse Stavanger og stiftelsen Nordsjørittet. Det søkes løpende støtte fra lokale, regionale og nasjonale støtteordninger. PhD-programmene er finansiert av nasjonale støtteordninger.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Nordsjøritt-biobanken
Behandlet i REK
DatoREK