Forskningsprosjekt


Implementering av TF-CBT i BUP

Vitenskapelig tittel:
Implementation of Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy in Norwegian

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling i BUP slik at barn med behov sikres traumespesifikk behandling over tid. Et utvalg terapeuter vil få opplæring i TF-CBT (traumefokusert kognitiv adferdsterapi) og et utvalg ledere vi få opplæring i implementeringsledelse (LOCI). Hensikten med prosjektet er å undersøke om innføring av implementeringsledelse vil føre til en økning i antall barn som blir kartlagt og får tilbud om TF-CBT og om det gir bedring av behandlingsutfall. I tillegg skal man undersøke behandlingsklima og terapeuters opplevelse av å benytte TF-CBT. Prosjektet har et klynge-randomisert kohortdesign, med 5 klinikker i hver kohort som vil få opplæring i LOCI på tre forskjellige tidspunkter (totalt 15 klinikker) gjennom ett år. Spørreskjemadata vil samles inn ved oppstart og etter 4, 8 og 12 måneder. Det vil bli gjennomført lydopptak fra terapiforløp. Traume- og PTSS-kartlegging samles inn fortløpende fra barn som mottar TF-CBT behandling. Lydopptak og kartleggingsskjemaer for klinikker som ikke deltar i LOCI vil samles inn i opplæringsøyemed.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/153 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ane-Marthe Solheim Skar
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet finansierer prosjektet. Midlene til implementering av TF-CBT er oppført i statsbudsjettet. Tilskuddsbrev kan ettersendes om ønskelig.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2018 REK sør-øst