Forskningsprosjekt


Den norske hepatitt B-stoppstudien

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Nucleoside Analogue Stop Study (Nuc-STOP)

Prosjektbeskrivelse:
Hepatitt B kan behandles med tenofovir eller entecavir. Behandling gir effektiv virussuppresjon, men ingen funksjonell kur av sykdommen (definert som bortfall av hepatitt B surface antigen, HBsAg), og behandlingen må derfor gis på ubestemt tid. Noen pasienter vil kureres hvis behandlingen stopper, og to små studier tyder på at de som får betydelig immunrespons med høy ALAT etter behandlingsavbrudd har størst sjanse for å tape HBsAg og dermed bli kurert. Dagens retningslinjer anbefaler at de med klinisk tilbakefall (virusmengde >2000 IU/ml og ALAT >80 U/L) etter behandlingsavbrudd skal restarte behandlingen. Vi tror at denne praksisen forhindrer tap av HBsAg og vil forsøke å vise dette i en randomisert kontrollert studie hvor 120 pasienter stopper behandling og randomiseres til: -Arm 1: restarte behandling med standard kriterier (kontrollarm) -Arm 2: restarte kun ved langvarig kraftig inflammasjon (intervensjonsarm) Pasientene skal følges i 3 år og hovedendepunktet er HBsAg-tap.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/988 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 30.09.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Asgeir Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst (HSØ-nummer: 2018092).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2018 REK sør-øst