Forskningsprosjekt


Sporelementanalyse i blod samlet fra personer som deltar i MRI-HUNT

Vitenskapelig tittel:
Sporelementanalyse i blod samlet fra personer som deltar i MRI-HUNT

Prosjektbeskrivelse:
Sporelementer kan spille en viktig rolle i mange av hjerrnens sykdommer. Prosjektet sikter mot å gjøre en omfarttende analyse av sporelementer i blodet hos deltakerne i MRI-HUNT prosjektet. Resultatene kan kobles mot bildefilene slik at man kan relatere endringer i hjernen, bl.a. degenrative lidelser, til konsentrasjonen av sporelementer. Sammen med andre opplysninger om denne populasjonen kan det gi viktig kunnskap om bakgrunnen for degerative forandringer i hjernen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2074 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Syversen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: HUNT 3
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt
27.04.2012 REK midt