Forskningsprosjekt


Dynamikk i mikrobeflora i øvre luftveier hos hospitaliserte pasienter - Berdal

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for denne studien er mistanke om at den normale mikrobefloraen i svelget hos pasienter som innlegges i sykehus endrer seg i retning av tarmbakterier i forhold til stabil normalflora hos personer utenfor sykehus. Dette kan føre til en utstrakt bruk av bredspektrede antibiotika med fare for resistensutvikling ved behandling av sykehusrelaterte pneumonier. I dette prosjektet ønsker man å undersøke om normalfloraen i svelget er stabil også ved sykehusinnleggelse eller om det er korrekt at den endrer seg mot større forekomst av tarmbakterier og eventuelt om når og hvilke faktorer som eventuelt disponerer for dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/257 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 25.12.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: jan-erik berdal-
Forskningsansvarlig(e):  akershus universitets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst