Forskningsprosjekt


Retur til idrett etter korsbåndsoperasjon for den vanlige pasienten, og psykologiske følger ved tap av idrettsaktivitet.

Vitenskapelig tittel:
Return to sports after surgical reconstruction of the anterior cruciate ligament for the average athlete: how the prognosis differs between the average patient and top level athletes, and the psychological impact on those who can't return to sports.

Prosjektbeskrivelse:
Det finnes allerede mye forskning på operasjon av korsbånd og retur til idrett. Men hvor mye av forskningen, og i hvilken grad, passer den for den norske gjennomsnittlige pasient som trenger behandling for korsbånd? Har allerede eksisterende forskning f.eks for stort fokus på toppidrettsutøvere? Det kan tenkes at toppidrettsutøveres motivasjon for å oppnå komplett rehabilitering og nå tilbake til samme nivå som tidligere, er høyere enn ellers i befolkningen. Dessuten har de kanskje et støtteapparat og en hverdag som ikke kan sammenliknes med den resterende pasientgruppen. I så måte er det mulig at de antatte prognosene for knestabilitet, knefunksjon og retur til idrett etter kirurgisk rekonstruksjon er urealistiske. Psykologiske faktorer av betydning for dette er dårlig kartlagt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/405 Prosjektstart: 19.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Prosjektoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst