Forskningsprosjekt


TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved Demens

Vitenskapelig tittel:
TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av demens i norske sykehjem er ca. 80%, og atferds- og psykologiske symptomer (APSD) ses i forløpet av demenssykdommen hos 80-90%. Disse symptomene, spesielt aggresjon og agitasjon, utgjør en belastning både for pasient, pårørende og pleiepersonalet. Dette prosjektet er en pilotstudie der en tester ut TID: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens overfor denne pasientgruppen. Modellen omfatter både utredning av pasientene og veiledning av personalet basert på teori og prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Hovedhensikten er å teste ut intervensjonsmodellen og måleinstrumenter med tanke på planlegging av en større randomisert kontrollert sykehjemsstudie, der en ønsker å måle effekt av intervensjonen både på pasientnivå og på personalnivå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1895 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 30.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Alderspsykiatrisk forskningssenter
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst